घर > हाम्रोबारे >प्रमाणपत्रहरू

प्रमाणपत्रहरू

हरेक वर्ष हाम्रा मुख्यतया ग्राहकहरूबाट मानद प्रमाणहरू प्राप्त गर्नुहोस्

नयाँ वस्तु डिजाइन लागि एक मानद प्रमाणपत्र प्राप्त

सरकारबाट गुणस्तरीय भरपर्दो उत्पादनको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहोस्

2019 मा ISO 9001: 2015 प्रमाणीकरण प्राप्त गर्नुहोस्

तेस्रो पक्ष मार्फत हरेक वर्ष कारखाना अडिट गर्नुहोस्

ग्राहकहरूले हाम्रो कम्पनीलाई गुणस्तर प्रदर्शन कारखानाको रूपमा तोकेका छन्